1890-tal

REDERIET GRUNDAS

Nordstjernans grundare, Axel Johnson (1844-1910), föds i en sadelmakarfamilj i Jönköping. Han flyttar som ung till Stockholm, arbetar sig upp i en sidenkramhandel samtidigt som han förkovrar sig med självstudier i bland annat engelsk och tysk affärskorrespondens. I början av 1870-talet kan han starta sin egen firma, handelsagenturen A. Johnson & Co, som importerar kol och exporterar järn. Han blir snabbt framgångsrik.

Rederiverksamhet är ett naturligt nästa steg när Axel Johnson utvecklar sin affärsrörelse. Med pengar han tjänat på aktieaffärer förvärvar han det lilla tremastade ångfartyget Annie Thérèse, uppkallat efter hustrun. Nordstjernan grundas den 19 maj 1890 när fartyget sätts på bolag. Aktiekapitalet vid bolagsbildningen uppgår till 200 000 SEK. Verksamheten växer snabbt. Redan i början av 1900-talet är Nordstjernan ett av de främsta rederierna i Sverige.

1900-tal

LA PLATALINJEN BILDAS

Vid sekelskiftet producerar Brasilien omkring 90 procent av allt kaffe som dricks runt om i världen. Den så kallade Kaffekonferensen, bestående av tyska och brittiska redare, kontrollerar all kaffetransport från Brasilien till Europa. Som ett sätt att ta sig in på marknaden startar Nordstjernan 1905 en ny linje, den så kallade La Platalinjen, mellan Göteborg och Buenos Aires – den enda sydamerikanska hamn som kan komma i fråga när Brasiliens hamnar är stängda. I stället för det utomlands svåruttalade namnet Nordstjernan används ”Johnson Line”. Därav finns ett ”J” i den rederiflagga som alltjämt är Nordstjernans märke.

Fem år senare är La Platalinjen fast etablerad. Axel Johnson ställer de tyska redarna inför ett ultimatum; släpp in Johnson Line i kaffekonferensen – annars blir det priskrig. Nordstjernan tillåts frakta kaffe framför allt till de skandinaviska marknaderna, något som kommer att få stor betydelse för Nordstjernans fortsatta ekonomiska expansion. Tjugo år efter dess blygsamma start är Nordstjernan ett betydelsefullt transatlantiskt rederi.

När Axel Johnson dör 1910, 66 år gammal, tar sönerna Axel junior (1876-1958) och Helge (1878-1941) tillsammans över rodret i Nordstjernan .

1910-tal

NY TEKNIK SOM DRIVKRAFT

Bröderna Axel och Helge Ax:son Johnson får ingen bra start som ledare för faderns företagsgrupp. Axel, eller Generalkonsuln som han kommer att kallas efter att ha ärvt sin fars uppdrag som Siams (Thailands) konsul i Sverige, ger sig i kast med att fusionera två fartygstillverkare – Bergsunds Mekaniska Verkstad och Motala Mekaniska Verkstad. Detta gör han utan brodern Helges vetskap. Men affären går över styr, och leder till en tillfällig brytning mellan bröderna. Det ska dröja till mitten av 1940-talet innan familjen kan införliva ett varv i sin företagsgrupp.

Axels nästa projekt blir också stort och visionärt, men väsentligt mer framgångrikt. När det dieseldrivna fraktfartyget ”Suecia” beställs 1911 blir Nordstjernan en pionjär i övergången från ångdrift till diesel för oceangående lastfartyg. Dieselmotorerna är dels mindre personalkrävande än ångmaskiner, dels tar bränslet väsentligt mindre av fartygens värdefulla lastutrymme i anspråk.

Nordstjernan anammar den nya tekniken och säljer de äldre fartygen innan konkurrerande rederier hunnit inse vad som håller på att hända.

Första världskrigets inledande år blir en blomstringstid för det expansiva rederiet i det neutrala Sverige. Fraktraterna stiger, och vinsterna rullar in. Men 1917 inleder tyskarna sitt ”oinskränkta ubåtskrig”, då de i strid med gällande konventioner angriper handelsfartyg utan förvarning, och Nordsjön spärras av. Nordstjernans, och andra rederiers, fartyg ligger stilla för att inte riskera att torpederas. Sverige råkar snabbt in i en försörjningskris. Situationen förbättras i takt med att handelsavtal med både Tyskland och Storbritannien förhandlas fram.

1920-tal

NAV I EN VÄXANDE GRUPP

När kriget tar slut fortsätter Nordstjernan att ersätta äldre tonnage med nytillverkade fartyg. I början av 1920-talet kan man öppna nya rutter, främst de så kallade Pacific-linjerna till Nord- och Sydamerikas västkuster via Panamakanalen. På den nordamerikanska västkusten finns expansiva avsättningsmarknader för svenska varor samt billig olja och diesel.

Nordstjernan utgör nu navet i Generalkonsulns växande företagsgrupp. I hans koncern ingår också handelsverksamheten A. Johnson & Co, Avesta Jernverk, som förvärvats 1904, och en lång rad mindre verksamheter. Ett korsägande utvecklas mellan bolagen i syfte att kunna stödja bolag när de går med förlust. Strukturerna blir med tiden allt mer komplicerade.

1930-tal

FORTSATT EXPANSION

Under 1930-talet, trots börskrascher och depression, fortsätter Nordstjernan att växa. Expansionen styrs av två grundtankar. Den första är självhushållningstanken. Generalkonsulns olika företag ska agera i sammanhängande värdekedjor och förse varandra med varor och tjänster. Den andra tanken handlar om konkurrenskraft baserad på teknikförsprång. Generalkonsuln anser att företag värda att satsa på antingen har en unik produkt eller en unik produktionsmetod. Och de ska ha förmåga och resurser att utveckla sina produkter och produktionsmetoder för att hålla konkurrenterna på avstånd.

I en transaktion 1930 låter Generalkonsuln Nordstjernan bli hälftenägare i Avesta Jernverk, som med systematisk utveckling av nya legeringar och produktionsmetoder blir en av världens främsta specialstålstillverkare. Av stålet byggs fartyg som under Nordstjernans flagg skeppar ut mer stål i världen och fraktar hem importvaror på uppdrag av generalkonsulns helägda handelsagentur A. Johnson & Co.

För att minska Nordstjernans beroende av utländska leverantörer av diesel byggs 1928 Sveriges första raffinaderi i Nynäshamn. Detta leder i sin tur bland annat till etableringen av Nynäs bensinstationer och satsningen på Linjebuss. För att förse raffinaderiet med råvara införlivas tankbåtar i Nordstjernans tonnage.

En biprodukt från raffinaderiet är bindemedlet bitumen som används i asfalt. Genom att starta Svenska Vägaktiebolaget och Nya Asfalt ger sig Nordstjernan in i bygg- och anläggningsbranschen. Svenska Väg bygger bland annat 75 mil väg i Rumänien under 1930-talet. De båda bolagen slås så småningom ihop. Via JCC och ABV har dagens NCC sina rötter här.

desktop-large
desktop
tablet
phone