1940-tal

NYA MÖJLIGHETER OCH NYA ÄGARE

Andra världskriget bryter ut 1939. Tyskland upprättar i april 1940 ”Skagerackspärren” som i praktiken stänger av Sverige från världshaven. Nordstjernan har då sju fartyg innanför spärren och sex utanför. Sverige lyckas så småningom förhandla fram avtal om lejdtrafik i vilken Nordstjernans fartyg deltar under resten av kriget.

Under kriget förlorar Nordstjernan tio fartyg. Sammanlagt omkommer 128 besättningsmän. Ändå har Nordstjernan vid krigets slut 24 fartyg – fler än vid krigsutbrottet. Under kriget har Nordstjernan köpt 15 nya fartyg, och åren närmast efter kriget tillkommer ytterligare tolv.

Under 1940-talet kompletteras det Johnsonska självhushållet med förvärvet av Lindholmens varv i Göteborg. Samtidigt införlivas en rad verkstadsföretag som levererar delar, som exempelvis Karlstads Mekaniska Werkstad/Kamewa med sina världsberömda propellrar.

Åren efter krigsslutet skärps konflikten mellan den regerande socialdemokratin och de stora kapitalägarna. Nya höga arvs- och gåvoskatter tvingar Generalkonsuln att noga förbereda nästa arvsskifte. Annars hotar nedmontering av företagsgruppen. Lösningen blir att 80 procent av ägandet i Nordstjernan flyttas till två stiftelser, en allmännyttig stiftelse och en familjestiftelse.

Här kan du läsa mer om stiftelserna

1950-tal

NY LEDNING – OFÖRÄNDRAD STRATEGI

Åren därefter fortsätter rederiet sin expansion. En fjärde linje, Fjärran Östernlinjen, öppnas och flera nya fartyg beställs. Generalkonsulns äldste son, Axel Ax:son Johnson junior (1910-1988), ofta kallad Bergsingenjören, har under kriget, och åren där efter, vistats i USA. När han flyttar hem 1952 börjar han successivt ta över rollen som VD för Nordstjernan. Den yngre brodern Bo (1917-1997) kommer hem från utlandet ungefär samtidigt för att bli VD för Nynäs Petroleum.

1960-tal

ORIENTERING ÖSTERUT

Vid Generalkonsulns död 1958 omfattar hans företagsgrupp ett hundratal företag i Sverige och utomlands med sammanlagt 22 000 anställda och en årlig omsättning om 1,4 Mdr SEK.

Bergsingenjören Axel Ax:son Johnson blir ordförande i Nordstjernan. Strategin är att de befintliga företagen ska växa och internationaliseras. I framför allt Avesta Jernverk och Nynäs Petroleum byggs kapaciteten ut väsentligt.

Bergsingenjören delar sina föregångares teknikintresse. Den första digitaliseringsvågen sköljer in under tidigt 1960-tal från USA, och dataföretaget Datema startas 1964 för att försörja hela gruppen med framför allt administrativ databehandling.

Samtidigt ser Bergsingenjören möjlighet att utveckla relationerna med Sovjetunionen, som under Nikita Chrusjtjov genomgår en period av töväder. Bland annat öppnas möjligheter att köpa olja och kol, och Lindholmens varv tar emot sovjetiska beställningar.

En viktig affär blir den där Nordstjernan och Salénrederierna slår samman sina verksamheter inom frukt- och grönsaksimport, Sandéns respektive Banankompaniet, och bildar JS Saba. Så småningom gör JS Saba en inbrytning på detaljhandelsområdet genom att förvärva privata grossistföretag och skapar Dagab. Därmed läggs grunden till det tredje blocket inom svensk dagligvaruhandel, vid sidan av ICA och Kooperationen.

I slutet av 1960-talet börjar Nordstjernan ställa om till containertrafik – även i detta är man en pionjär i den konservativa rederibranschen. 1966 beställs fyra containerfartyg till mycket höga kostnader och osäker efterfrågan. Men vågspelet går hem.

1970-tal

AVMATTNING OCH OLJEKRIS

Den långa och starka konjunkturuppgång som följt efter kriget börjar i slutet av 1960-talet att mattas av. Nordstjernans mindre verkstadsföretag får problem med att hålla jämna steg med stora internationella tillverkare av allt från fartygsmotorer till pappersmaskiner.

Den ekonomiska nedgången får förnyad kraft i och med oljekrisen 1973. Genomslaget blir hårt i alla Nordstjernans verksamheter – sjöfarten, verkstäderna, oljan och stålet. Nordstjernan tvingas bryta mot den heliga principen om totalt oberoende. Styrelsen börjar diskutera börsnotering av delar av koncernen för att få tillgång till externt riskkapital.

I mitten av decenniet förvärvar Nordstjernan en post i Stockholms Rederi AB Svea, som i sin tur äger en tredjedel av färjerederiet Silja Line. Med tiden skulle Silja Line expandera och bli en kärnaffär i Nordstjernan.

desktop-large
desktop
tablet
phone