1980-tal

STORA FÖRÄNDRINGAR

Våren 1979 tar Bo Ax:son Johnson över ledningen av Nordstjernan. Efter en tid delas också kontrollen av verksamheterna upp så att Bo ansvarar för det stiftelseägda Nordstjernan, medan Bergsingenjören behåller kontrollen över sitt privata bolag A. Johnson & Co., som han äger till 100 procent sedan 1961 efter att brodern Bo sålt 50 procent av aktierna.

I januari 1982 slås Svenska Väg och Nya Asfalt samman och JCC (Johnson Construction Company) bildas. I samma veva säljer Nordstjernan JS Saba till finansmannen Erik Penser, dock utan varuhuset NK som blir kvar hos Nordstjernan. Några år senare köps JS Saba av A. Johnson & Co (idag Axel Johnson AB).

Nordstjernan tar vid den här tiden ansvaret för en uppgörelse i den svenska specialstålsbranschen genom att Avesta förvärvar delar av Fagersta, Uddeholm och Sandvik. Efter segslitna förhandlingar, kan en uppgörelse nås i början av 1984.

Men trots dessa och andra affärer är Nordstjernan vildvuxet och svårstyrt, och många verksamheter brottas med lönsamhetsproblem. Efter ett omfattande strategiarbete beslutas att genomföra en genomgripande omstrukturering, samt att ta in en extern verkställande direktör för att genomföra planen.

Valet faller på Bernt Magnusson, som efterträder tidigare verkställande direktören Rune Hallåker. Bernt har erfarenhet från bland annat Swedish Match, SCA och Alfa-Laval. Han tillträder vid årsskiftet 1984-85. Samtidigt tas två bankmän in i styrelsen; Jan Ekman (vice VD på Handelsbanken) och Alf Åkerman (tidigare VD för S-E-Banken i Göteborg).

Nordstjernan omvandlas nu från ett konglomerat av rörelsedrivande företag i en lång rad branscher till ett blandat investeringsföretag, där helägda verksamheter samsas med poster i börsnoterade företag. Under åren som följer säljs 180 av de omkring 380 företag och legala enheter som Nordstjernan ägde när Bernt Magnusson tillträdde.

För att säkra tillgången på riskkapital öppnas Nordstjernan för ägarspridning. Nordstjernan blir två bolag – Nordstjernan I och II. Nordstjernan I är moderbolag för Nordstjernan II, i vilket i stort sätt alla rörelsedrivande tillgångar läggs. Dessa är koncentrerade till rederi-, verkstads- och byggverksamhet. Nordstjernan II börsnoteras 1988 med Nordstjernan I som tydlig huvudägare.

Avesta börsnoteras 1987 och fusioneras sedan med en division i British Steel under namnet Avesta Sheffield. När innehavet i Avesta Sheffield säljs 1994 är det en epok som tar slut. Utöver Avesta börsnoteras fyra bolag; Databolin (1987), NK (1987), Silja Line (1990) och Linjebuss (1992).

1990-tal

FOKUS PÅ BYGGBRANSCHEN

I slutet på 1980-talet väljer styrelsen i Nordstjernan II att satsa på en enda kärnverksamhet – byggbranschen. Här finns traditioner att bygga på. Strå Kalkbruk förvärvades 1915, Nya Asfalt startades 1928 och Svenska Väg 1930. 1985 svarar byggverksamheten för cirka 30 procent av Nordstjernans omsättning. NCC bildas 1988 genom en sammanslagning av JCC och Armerad Betong Vägförbättringar (ABV).

Mycket av det kapital som frigörs när de många företagen säljs och börsnoteras investeras i 1980-talets hetaste sektor – fastigheter. Därmed läggs grunden till ännu en turbulent period. 1989 slås Nordstjernan II ihop med det största dotterbolaget, NCC, under namnet NCC. Nordstjernan I, leds av veteranen Bertil Hansson. Han efterträds 1992 av Bernt Magnussons adept Hans Larsson, som senare ska bli Handelsbankens ordförande. NCC:s första år blir besvärliga. Nordstjernan dras med i den fastighetskris som utlöses 1990.

NCC-aktien, som vid introduktionen 1988 hade handlats till 200 SEK, kan 1992 köpas för 6 SEK. Bygg- och fastighetskrisen i början av 1990-talet utsätter bolaget för stora påfrestningar. Genom förvärvet av SIAB våren 1997 förverkligas dock målet att bli ett av de marknadsledande byggföretagen i Norden.

2000-tal

NYSTART

Vid bolagsstämman 1997 lämnar Bo Ax:son Johnson Nordstjernans styrelse efter 50 år i koncernens tjänst. Han avlider en månad senare och efterträds av sin dotter Viveca Ax:son Johnson (f. 1963). Kusinerna Antonia Ax:son Johnson (f. 1943) och Viveca Ax:son Johnson övertar nu ansvaret för Nordstjernan.

Johan Björkman (1944-2007), som även var ordförande i bland annat Stenbeckbolaget Invik och Tredje AP-fonden väljs in i Nordstjernans styrelse, så även Marcus Storch, tidigare VD för AGA. Johan Björkman blir också ordföranden i Nordstjernan.

Tomas Billing (f. 1963) tillträder som verkställande direktör 1999. Han har tidigare varit VD för fastighetsbolaget Hufvudstaden och analytiker på investmentbolaget Proventus.

Det Nordstjernan han kommer till består av en stor post i NCC, huset på Stureplan, ett mindre hus på Karlavägen, Engelsbergs Bruk, Avesta herrgård samt fyra SAAB turbopropplan. Tomas Billing prioriterar två saker; att rycka upp NCC, och att se till att Nordstjernan inte har alla ägg i samma korg.

Den nya styrelsens och ledningens strategi bygger vidare på Nordstjernans industriella tradition och långa erfarenhet av att äga och utveckla företag. Affärsidén formuleras såhär: ”Nordstjernan är ett investeringsföretag som genom aktivt ägande i företag med huvudkontor i Norden skapar långsiktig värdetillväxt.”

Det nya millenniets första decennium präglas av investeringar framför allt i medelstora bolag med tillväxtpotential. Under en tioårsperiod förvärvas KMT (avancerade slipmaskiner), Exel (produkter i kol- och glasfiber), Välinge (golvsystem), Ramirent (utrustning för byggprojekt), Active Biotech (bioteknik), Stella Plastic/Rosti (plastprodukter), Sirius Machinery (tubfyllnings- och matningsutrustning), Etac (produkter för rörelsehindrade), Salcomp (laddare för mobiltelefoner), Ekornes (möbler) och WinGroup (fönster och dörrar).

Under tiden formar Tomas Billing successivt ett team. Bland andra knyts till Nordstjernan Peter Hofvenstam, (tidigare bl a partner på Öhman Fondkommisson), Angela Langemar Olsson, (tidigare bl a koncerncontroller på fastighetsbolaget Hufvudstaden), Mats Heiman (tidigare bl a managementkonsult på Booz Allen & Hamilton), Nora F. Larssen (tidigare bl a produktlinjechef på Electrolux) och Lars Lindgren (tidgare bl a projektledare på MTG).

När Johan Björkman avlider 2007 efterträds han av Viveca Ax:son Johnson som Nordstjernans ordförande.

2010-tal

KONTINUITET OCH TILLVÄXT

Nordstjernan fortsätter på den inslagna vägen med investeringar i både onoterade och noterade företag med huvudkontor i Norden. Decenniet inleds med en investering i kökstillverkaren Nobia. I början på 2011 äger Nordstjernan tio procent av aktierna. Därefter köper Nordstjernan ytterligare tio procent, och blir största ägare.

Nordstjernan gör också avyttringar. Bland annat säljs Välinge 2011, KMT 2013, och nästan hälften av aktierna i Salcomp 2013. I rollen som långsiktig ägare ingår att sälja när mer värde kan skapas i andra ägarkonstellationer. Försäljningarna frigör också kapital till nya investeringar.

Det senaste stora tillskottet till Nordstjernan är vårdföretaget Attendo. I samband med börsnoteringen i slutet av 2015 går Nordstjernan in som stor ägare. Nordstjernans största innehav, NCC, blir två börsnoterade bolag när affärsområdet Housing i juni 2016 knoppas av och börsintroduceras under namnet Bonava. Under 2015 och 2016 genomför Nordstjernan dessutom ett flertal mindre förvärv – Bygghemma, Swedol, PriceRunner, PMC/Dacke Industri och LLENTAB.

De senaste åren har Nordstjernans ledning kompletterats med Marion Bernhardsson (tidigare bl a Investor) och Carl Engström (tidigare bl a Bain). Vid årsstämman 2016 lämnar Antonia Ax:son Johnson Nordstjernans styrelse efter 34 år och efterträds av sin dotter Caroline Berg.

desktop-large
desktop
tablet
phone