Attendo

Attendo är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Bolaget erbjuder omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, hälso-, sjuk- och tandvård samt bemanning. Nordstjernan var vid utgången av 2015 bolagets tredje största aktieägare med en ägarandel om 10 procent av såväl kapital som röster. Därutöver innehar Nordstjernan en option att förvärva ytterligare 3 procent av kapitalet och rösterna. Attendo är noterat på Stockholmsbörsen.

För mer information se www.attendo.se
20152014
Nettoomsättning (MSEK) 9 8319 045
Totalavkastning¹ 41 %n/a
Antal anställda (medeltal) 14 51213 875

1) Från och med bolagets börsintroduktion den 30 november 2015 till och med den 30 december 2015 baserat på noteringskursen om 50 SEK

desktop-large
desktop
tablet
phone