Bonava

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa med cirka 9 000 bostäder i pågående produktion. Bonava utvecklar och säljer prisvärda och hållbara bostäder till konsumenter och investerare på utvalda marknader i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland. Bonava har sitt ursprung inom NCC och affärsområdet NCC Housing som under 2016 knoppades av och särnoterades. Nordstjernan var per noteringsdagen den 9 juni 2016  bolagets största aktieägare med en ägarandel om 20 procent av kapitalet och 49 procent av rösterna. Bonava är noterat på Stockholmsbörsen.

För mer information se www.bonava.com
20152014
Nettoomsättning (MSEK) 13 07010 226
Antal anställda (medeltal) 1 3311 266
desktop-large
desktop
tablet
phone