Dacke Industri

Dacke Industris affärsidé är att investera i teknikföretag som inriktar sig på utveckling av kundspecifika komponenter och system med hög prestanda, baserat på hydraulisk, pneumatisk, elektrisk och mekanisk teknologi. Den huvudsakliga inriktningen ska vara på marknadsledande OEM-kunder inom branscher som energi, mobil, marin och övrig industri.
Vid utgången av 2016 var Dacke Industri helägt av Nordstjernan.

För mer information se www.dackeindustri.com
2015
Nettoomsättning (MSEK) 1 711
Antal anställda (medeltal) 900
desktop-large
desktop
tablet
phone