Etac

Etac utvecklar, tillverkar och marknadsför hjälpmedel som underlättar vardagen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Hjälpmedlen säljs främst under varumärkena Etac, R82 och Molift. Etac är världsledande inom hjälpmedel för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga, vilket är det största affärsområdet. Bolaget har även ett brett sortiment av andra hjälpmedel, såsom manuella rullstolar, förflyttningshjälpmedel, hemvårdsprodukter, hygienprodukter och tryckavlastningsprodukter. I december 2015 förvärvade Etac det amerikanska bolaget Convaid, som omsatte cirka 150 MSEK under 2015 och som tillverkar sulkys för barn med särskilda behov. Genom förvärvet stärker Etac sin position inom detta område ytterligare. Vid utgången av 2015 var Etac helägt av Nordstjernan.

För mer information se www.etac.com
20152014
Nettoomsättning (MSEK) 1 3161 280
Antal anställda (medeltal) 774693
desktop-large
desktop
tablet
phone