NCC

NCC är ett av Nordens största byggbolag. Verksamheten omfattar byggnation av bland annat bostäder, kontor, industrilokaler och vägar samt utveckling kommersiella lokaler. NCC producerar även asfalt och krossprodukter samt utför beläggningsarbeten. Under 2016 knoppade NCC av samt noterade sibostadsutvecklingsverksamhet under namnet Bonava.

Nordstjernan var vid utgången av 2015 NCC:s största aktieägare med en ägarandel om 20 procent av kapitalet och 64 procent av rösterna. NCC är noterat på Stockholmsbörsen.

För mer information se www.ncc.se
20152014
Nettoomsättning (MSEK) 62 49556 867
Totalavkastning¹ 11 %12 %
Antal anställda (medeltal) 17 87217 669

1) Avser NCC:s B-aktie

desktop-large
desktop
tablet
phone