Nobia

Nobia är en av Europas största köksspecialister och designar, tillverkar och säljer kök. Bolaget marknadsför kök under ett tjugotal olika varumärken, däribland Marbodal, HTH, Magnet och Poggenpohl. Nordstjernan var vid utgången av 2015 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 20 procent av såväl kapital som röster. Nobia är noterat på Stockholmsbörsen.

För mer information se www.nobia.com
20152014
Nettoomsättning (MSEK) 13 33212 392
Totalavkastning 54 %30 %
Antal anställda (medeltal) 6 4736 636
desktop-large
desktop
tablet
phone