Ramirent

Ramirent är ett av Europas ledande maskinuthyrningsföretag med marknadsledande positioner och närmare 300 kundcenter i Norden samt i Central- och Östeuropa. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster relaterade till uthyrning av maskiner samt utrustning för bygg- och industrisektorn. Nordstjernan var vid utgången av 2015 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 28 procent av såväl kapital som röster. Ramirent är noterat på Helsingforsbörsen.

För mer information se www.ramirent.com
20152014
Nettoomsättning (MSEK) 5 9475 580
Totalavkastning 6 %-25 %
Antal anställda (medeltal) 2 6392 583
desktop-large
desktop
tablet
phone