Rosti

Rosti tillverkar formsprutade plastdetaljer. I produktsortimentet ingår bland annat förpackningsförslutningar till livsmedelsindustrin samt komponenter till ­vitvaru-, elektronik- och bilindustrin. Bolaget bedriver produktion i Kina, Malaysia, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Turkiet och Tyskland. Vid utgången av 2015 var Rosti helägt av Nordstjernan.

För mer information se www.rosti.com
20152014
Nettoomsättning (MSEK) 4 3543 395
Antal anställda (medeltal) 2 7903 062
desktop-large
desktop
tablet
phone