Salcomp

Salcomp är en världsledande tillverkare av laddare för mobiltelefoner och läsplattor. Bolaget tillverkar även laddare för många andra elektronikprodukter som exempelvis bärbara datorer, routers och TV-skärmar, samt dessutom mobiltelefonbatterier, datakablar och drivenheter för LED-belysning. Salcomp har alla större tillverkare av mobiltelefoner som kunder och har produktions­anläggningar i Kina, Indien och Brasilien. Vid utgången av 2015 var Salcomp samägt av Nordstjernan och Sjätte AP-fonden, där Nordstjernan äger 55 procent och Sjätte AP-fonden 45 procent av såväl kapital som röster.

För mer information se www.salcomp.com
20152014
Nettoomsättning (MSEK) 5 3445 225
Antal anställda (medeltal) 11 63214 085
desktop-large
desktop
tablet
phone