Swedol

Swedol är en ledande aktör inom försäljning av bland annat verktyg, arbetskläder, fordonstillbehör och maskiner till proffsmarknaden genom egna butiker, postorder och e-handel. Verksamheten omfattar fyra kundsegment – bygg & anläggning, industri & verkstad, jord- & skogsbruk samt åkeri & transport. Nordstjernan var vid utgången av 2015 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 30 procent av såväl kapital som röster. Swedol är noterat på Stockholmsbörsen.

För mer information se www.swedol.se
20152014
Nettoomsättning (MSEK) 1 5401 383
Totalavkastning 17 %-22 %
Antal anställda (medeltal) 504500
desktop-large
desktop
tablet
phone