WinGroup

WinGroup utvecklar, tillverkar och säljer balkong- och terrassinglasningsprodukter. Bolaget är verksamt i Skandinavien under varumärket Windoor, samt i utvalda länder i övriga Europa under varumärket Sunparadise. WinGroups kunder inkluderar byggbolag, bostadsrättsföreningar och återförsäljare. Bolagets produktion bedrivs i Turkiet. Vid utgången av 2015 var WinGroup helägt av Nordstjernan.

För mer information se www.wingroup.ch
20152014
Nettoomsättning (MSEK) 527484
Antal anställda (medeltal) 406372
desktop-large
desktop
tablet
phone