Från vänster: Caroline Berg, Tomas Nicolin, Viveca Ax:son Johnson, Tomas Billing, Per Lindberg, Peter Leimdörfer, Bo Risberg

Styrelse

VIVECA AX:SON JOHNSON

Ordförande sedan 2007, vice ordförande 1997-2007, ledamot sedan 1996. Född 1963.

Andra uppdrag: Ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål samt FPG Media AB. Ledamot i Bonava AB, NCC AB, Rosti Group AB samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

 

CAROLINE BERG

Ledamot samt vice ordförande sedan 2016, BA från Middlebury College. Född 1968.

Andra uppdrag: Ordförande i Axel Johnson AB samt Erik och Göran Ennerfelts stiftelse. Ledamot i Axfast AB, Axfood AB, Dustin Group AB, Martin & Servera AB, Handelshögskolans Advisory Board samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

 

PETER LEIMDÖRFER

Ledamot sedan 2012. Civilekonom. Född 1961.

Andra uppdrag: Verkställande direktör för Brunswick Real Estate AB. Ordförande i Sveafastigheter AB. Ledamot i Leimdörfer Holding AB samt White Peak Real Estate Investment.

 

PER LINDBERG

Ledamot sedan 2014. Teknologie doktor. Född 1959.

Andra uppdrag: Verkställande direktör för BillerudKorsnäs AB. Ordförande i Skogsindustrierna. Ledamot i Bergvik Skog AB samt IVA:s avdelning VIII, Skogsnäringens teknik.

 

TOMAS NICOLIN

Ledamot sedan 2007. Civilekonom och Master of Science in Management. Född 1954.

Andra uppdrag: Ordförande i Centrum för rättvisa. Ledamot i Skandinaviska Enskilda Banken AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, Nobelstiftelsen, Fastighetsfonden NIAM:s investeringskommitté, Institutet för Näringslivsforskning samt Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux.

 

BO RISBERG

Ledamot sedan 2014. BSc Mechanical Engineering och MBA. Född 1956.

Andra uppdrag: Ordförande i Piab Group Holding AB samt Valmet Oy. Vice ordförande i Grundfos Holding A/S. Ledamot i Stäubli International AG samt Trelleborg AB.

desktop-large
desktop
tablet
phone