Viveca Ax:son Johnson, Styrelseordförande Nordstjernan

Nordstjernan 125 år
ETT UTDRAG UR VIVECAS REDOGÖRELSE I NORDSTJERNANS ÅRSREDOVISNING 2015

Den 20 september 1414 anlände en giraff till Peking som en gåva från Sultanen av Malindi, i vad som idag är Kenya, till den kinesiske kejsaren Yongle. Det upp­seendeväckande djuret hade transporterats till Mittens rike med ett av de enorma skepp som kineserna skickat ut över världen i syfte att demonstrera Kinas makt och rikedom. Under ledning av amiral Zheng He hade kineserna gjort flera expeditioner till Afrika och Indien. Den första expeditionen år 1405 bestod av 250 skepp som transporterade 28 000 man.

Dessa seglatser fick ett abrupt slut när Zheng He avled år 1433 och kejsaren senare lät bränna alla skepp och all dokumentation kring resorna. Från år 1500 var det belagt med dödsstraff att bygga skepp med fler än två master. Kina stängdes så ner och blev en landbaserad nation som slöt sig inför omvärlden för århundraden framåt. Andra folk kom nu i stället att fylla makt­vakuumet efter de mäktiga kineserna.

Knappt ett år efter att giraffen anlänt från Malindi till Kina, i augusti 1415, stormade trupper från det fattiga och tillsynes svaga Portugal det starkaste fästet i Medel­havet, Ceuta i Marocko. Den arabisk­muslimska expan­sionen västerut i det tidigare romarriket hade pågått i århundraden och medfört att handeln med Indien kon­trollerades av muslimerna.

Erövringen av Ceuta signalerade början på världens, fram till dess, snabbaste geografiska expansion över haven. Med små, obetydliga skepp sökte sig portugiser­na metodiskt utmed Afrikas kust med målet att nå fram till det rika Indien i syfte att bryta det arabisk­muslimska monopolet på handeln. Ytterligare ett delmål var att hit­ta Prester John, den kristna kungen som ansågs finnas någonstans i Afrika, och att komma i kontakt med de kristna i Indien. Planen var att tillsammans med de krist­na bröderna krossa muslimernas makt och ta kontroll över den lukrativa orienthandeln. År 1542 nådde portu­giserna till sist Japan.

Portugisernas upptäcktsresor under 1400­-talet inled­de en enorm europeisk expansion och så småningom total dominans över jordklotet. Först i våra dagar, när länder som Indien och Kina stiger fram, ser den väster­ländska hegemonin ut att brytas. Det gamla Mittens rike gör sig gällande på världsscenen. Idag, efter 600 år, är kineserna tillbaka i Östafrika och under 2016 börjar Kina bygga sin första militärbas utomlands i Djibouti på Afrikas horn.

Sverige var under 1800-­talet, i likhet med vad Portugal varit under 1300­-talet, ett fattigt och obetydligt land i periferin, när den internationella expansionen som exportnation inleddes.

En av många som drömde om att häva den svenska isoleringen och som ville bli en del av den nya stora globaliseringsvåg som Europas stora stater redan red på, var Axel Johnson (1844-1910), min farfars far. Hans vision var tydlig: fartyg byggda på svenska varv skulle korsa Atlanten och svensk linjesjöfart skulle förbinda det avlägsna landet i norr med resten av världen.

 

Vill du läsa Vivecas redogörelse i sin helhet kan ni ladda ner Nordstjernans årsredovisning här.

 

desktop-large
desktop
tablet
phone