Tomas Billing, Verkställande direktör Nordstjernan

Det 125:e året var ett händelserikt och osedvanligt bra år
Ett utdrag ur Tomas redogörelse I Nordstjernans Årsredovisning 2015

De flesta verkställande direktörer brukar inleda sina VD­-ord med att det gångna året varit ”händelserikt och osedvanligt bra”. Oftast är det en floskel, men jag tycker att det är en korrekt beskrivning av Nordstjernans senaste verksamhetsår. Det jag i första hand tänker på är att vinsten för våra bolag ökade med 25 procent under 2015 (ett vägt genomsnitt), jämfört med en ökning om 5 procent för bolagen på Stockholmsbörsen (OMX30).

Nordstjernan är en aktiv ägare som arbetar med att utveckla bolag och under år 2015 bar detta arbete rikligt med frukt. Det finns många skäl till den goda utveck­lingen hos Nordstjernans bolag – ett är självklart tur, ett annat är förhoppningsvis skicklighet. Det långsiktiga styrelsearbetet i våra innehav ger effekt över tid.

En bra vinstutveckling leder ofta till en bra värdeut­veckling. Så var det år 2015. Nordstjernans substans­värde ökade med 19 procent till 24 Mdr SEK, vilket även det är klart bättre än börsen. Köksbolaget Nobia är den investering som betydde mest för substansvärdesökningen under 2015, men även Etac, Rosti, Attendo och Lifco var viktiga. Vi har även bolag som hade en svag utveckling, till exempel Salcomp och Ramirent. Marcus Storch, som var leda­mot i Nordstjernans styrelse 1997-2014, brukar säga: ”Chaque million compte” (det vill säga ”Varje miljon räknas”). Sammantaget var utvecklingen ”osedvanligt bra”.

Med ”händelserikt” tänker jag bland annat på alla nya investeringar som Nordstjernan genomfört på senare tid; Bygghemma och Lifco i slutet av 2014, och sedan Attendo, Swedol och PMC Group under 2015.

 

Vill ni läsa hela Tomas VD-ord kan ni ladda ner Nordstjernans årsredovisning här.

 

desktop-large
desktop
tablet
phone