Nordstjernanhuset på Stureplan 3 i Stockholm är bolagets huvudkontor sedan 1919
Nordstjernan skapar industriella värden genom ett aktivt och långsiktigt ägande i våra bolag
Nordstjernan investerar i nordiska företag med en attraktiv värdepotential
Nordstjernan är ett onoterat, familjekontrollerat bolag vars huvudägare är Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser
Nordstjernan tillför värde genom att kombinera industriell och finansiell kompetens med stöd av ett brett affärsnätverk

Om Nordstjernan

Nordstjernan är ett familjekontrollerat, onoterat investeringsföretag vars affärsidé är att som aktiv ägare skapa långsiktig, god värdetillväxt.

Strategin bygger på att långsiktigt äga och utveckla noterade och onoterade företag genom att tillföra kapital och kompetens.