Ursprunget är Rederiaktiebolaget som grundades redan 1890

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser bildades 1947 av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson (1876–1958) tillsammans med hans hustru Margaret (1877–1966).

Idag är stiftelserna Nordstjernans största ägare. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har till huvudsakligt ändamål att allmänt främja vetenskaplig forskning.

Stiftelsen har sedan 1999 valt att stödja de humanistiska vetenskaperna och samhällsvetenskaperna.

Läs mer på www.axsonjohnsonfoundation.org