Press releases

Nordstjernan ökar i Nobia

1/18/2011

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har den 17 januari 2011 ökat sitt innehav i Nobia AB (”Nobia”) så att det överstiger 10 procent. Nordstjernans totala aktieinnehav i Nobia uppgår efter förvärven till 17 559 573 aktier, vilket motsvarar 10,0 procent av aktierna och rösterna i Nobia.

Nobia är ett av Europas största köksföretag. Bolaget utvecklar och säljer kök genom ett 20-tal varumärken, däribland HTH i Norden, Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike samt Poggenpohl globalt. För mer information se www.nobia.com.

”Nordstjernan har följt Nobia under flera år. Vi anser att bolaget har en stark marknadsposition som en av de två största köksaktörerna i Europa, med ett antal fina varumärken. Samtidigt bedömer vi att det finns en betydande förbättringspotential och vi har stort förtroende för den nya ledningens planer för att realisera denna.” säger Tomas Billing, VD i Nordstjernan.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon +46 8 788 50 18.

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

wkr0005.pdf