Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamålAxel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål är inte bara Nordstjernans största ägare utan arbetar även med att bidra till samhällsnyttan. Stiftelsen grundades 1947 av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson (1876-1958) tillsammans med hans hustru Margaret (1887-1966). Dess huvudsakliga ändamål är att allmänt främja vetenskaplig forskning. Sedan 1999 har stiftelsen valt att stödja de humanistiska vetenskaperna och samhällsvetenskaperna, och står bland annat bakom mediebolaget Axess Publishing som äger den fria TV-kanalen Axess Television och den vetenskapliga tidskriften Axess.

Kurt Almqvist är stiftelsens VD. PJ Anders Linder är chefredaktör för Axess och VD för Axess Publishing.

Tryck här för att komma till stiftelsens hemsida.

Engelsbergs BrukNordstjernan bevarar, bekostar och utvecklar världsarvet Engelsbergs Bruk. Det grundlades år 1681 och utvecklades till ett av världens då modernaste järnbruk. Engelsbergs Bruk är det enda bruk i Sverige som bevarar såväl byggnader som åtskilligt av den tekniska utrustningen.

År 1993 blev Engelsbergs Bruk upptaget på UNESCO:s världsarvslista. I Engelsbergsarkivet finns i princip samtliga handlingar bevarade från de företag som ägts av Nordstjernan och familjen Ax:son Johnson.

För att gå till Engelsbergs Bruks hemsida tryck här.

Fokus

Nordstjernan är största aktieägare i FPG Media AB, som ger ut nyhetsmagasinet Fokus. ”Innehåll. Det är vad Fokus handlar om”, skriver Claes de Faire, chefredaktör. ”Varje vecka vill vi ge våra läsare nya kunskaper och så frön till nya tankar om politik, kultur, ekonomi, vetenskap och samhälle i stort. Fokus är oberoende, självständig och uppriktig. Vi vill upplysa och ibland kanske uppröra våra läsare, men inte uppfostra dem.” De senaste åren har FPG Media expanderat genom uppköp av Vetenskapsmedia i Sverige AB, med titlar som Språktidningen och Modern Psykologi. Fokus har lanserat en helt ny digital plattform, har utsett Årets svensk och utvecklat andra evenemang, exempelvis kommunrankningen Bäst att bo. Claes de Faire är chefredaktör och VD. Johan Hakelius är politisk chefredaktör.

Tryck här för att komma till Fokus hemsida.

Centrum för rättvisa

Nordstjernan är bidragsgivare till Centrum för rättvisa. Centret bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område. Fredrik Bergman är chef för Centrum för rättvisa. Tomas Nicolin, som även är styrelseledamot i Nordstjernan, är centrets ordförande.

Tryck här för att komma till Centrum för rättvisas hemsida.

Coronaforskning

Nordstjernan är donator till Karolinska Institutets forskning på coronaviruset för att bekämpa infektionen covid-19. En donation från Nordstjernan gör att KI kan bygga upp en biobank som kan tillgängliggöra data för att bekämpa pandemin, bland annat genom att kunskaperna om immunitet och tillfrisknande ökar.

Tryck här för att komma till Karolinska Institutets information.