Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

margaxel_007Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål är inte bara Nordstjernans största ägare utan arbetar även med att bidra till samhällsnyttan. Stiftelsen grundades 1947 av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson (1876-1958) tillsammans med hans hustru Margaret (1877-1966). Dess huvudsakliga ändamål är att allmänt främja vetenskaplig forskning. Sedan 1999 har stiftelsen valt att stödja de humanistiska vetenskaperna och samhällsvetenskaperna, och står bland annat bakom mediebolaget Axess Publishing som äger den fria TV-kanalen Axess Television och den vetenskapliga tidskriften Axess.

Kurt Almqvist är stiftelsens VD.

Tryck här för att komma till stiftelsens hemsida.

Engelsbergs bruk

_AAG1980Nordstjernan bevarar, bekostar och utvecklar världsarvet Engelsbergs bruk. Det grundlades år 1681 och utvecklades till ett av världens då modernaste järnbruk. Engelsbergs bruk är det enda bruk i Sverige som bevarar såväl byggnader som åtskilligt av den tekniska utrustningen.

För att gå till Engelsbergs bruks hemsida tryck här.

Fokus

omslag-46-wpNordstjernan är största ägare i FPG Media AB som ger ut nyhetsmagasinet Fokus. Fokus uppgift är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller intresseorganisation. Fokus chefredaktör är Johan Hakelius.

Tryck här för att komma till Fokus hemsida.

Centrum för rättvisa

Nordstjernan är bidragsgivare till Centrum för rättvisa, och ledamoten i Nordstjernans styrelse Tomas Nicolin är centrets ordförande. Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor. Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område. Clarence Craaford är VD för Centrum för rättvisa.

Tryck här för att komma till Centrum för rättvisas hemsida.

 

yt5gwpkerdgxm04shm2b

desktop-large
desktop
tablet
phone