Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

margaxel_007Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål är inte bara Nordstjernans största ägare utan arbetar även med att bidra till samhällsnyttan. Stiftelsen grundades 1947 av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson (1876-1958) tillsammans med hans hustru Margaret (1887-1966). Dess huvudsakliga ändamål är att allmänt främja vetenskaplig forskning. Sedan 1999 har stiftelsen valt att stödja de humanistiska vetenskaperna och samhällsvetenskaperna, och står bland annat bakom mediebolaget Axess Publishing som äger den fria TV-kanalen Axess Television och den vetenskapliga tidskriften Axess.

Kurt Almqvist är stiftelsens VD. PJ Anders Linder är chefredaktör för Axess och VD för Axess Publishing.

Tryck här för att komma till stiftelsens hemsida.

Engelsbergs Bruk

_AAG1980Nordstjernan bevarar, bekostar och utvecklar världsarvet Engelsbergs Bruk. Det grundlades år 1681 och utvecklades till ett av världens då modernaste järnbruk. Engelsbergs Bruk är det enda bruk i Sverige som bevarar såväl byggnader som åtskilligt av den tekniska utrustningen.

År 1993 blev Engelsbergs Bruk upptaget på UNESCO:s världsarvslista. I Engelsbergsarkivet finns i princip samtliga handlingar bevarade från de företag som ägts av Nordstjernan och familjen Ax:son Johnson.

För att gå till Engelsbergs Bruks hemsida tryck här.

Fokus

omslag-46-wp

Nordstjernan är största aktieägare i FPG Media AB, som ger ut nyhetsmagasinet Fokus. ”Innehåll. Det är vad Fokus handlar om”, skriver Johan Hakelius, politisk chefredaktör. ”Varje vecka vill vi ge våra läsare nya kunskaper och så frön till nya tankar om politik, kultur, ekonomi, vetenskap och samhälle i stort. Fokus är oberoende, självständig och uppriktig. Vi vill upplysa och ibland kanske uppröra våra läsare, men inte uppfostra dem.” Under året som gått har FPG Media expanderat genom uppköp av Vetenskapsmedia i Sverige AB, med titlar som Språktidningen och Modern Psykologi. Fokus har lanserat en helt ny digital plattform, har utsett ”Årets svensk” och utvecklat andra evenemang, exempelvis kommunrankningen ”Bäst att bo”. Claes de Faire är Publisher.

Tryck här för att komma till Fokus hemsida.

Centrum för rättvisa

Nordstjernan är bidragsgivare till Centrum för rättvisa. Centret bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område. Fredrik Bergman är chef för Centrum för rättvisa. Tomas Nicolin, som även är styrelseledamot i Nordstjernan, är centrets ordförande.

Tryck här för att komma till Centrum för rättvisas hemsida.

 

yt5gwpkerdgxm04shm2b

Suicide Zero

Nordstjernan är bidragsgivare till den ideella organisationen Suicide Zero, som arbetar för att minska självmorden genom att öka kunskapen om och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid,
lyfta fram konkreta lösningar för att rädda liv samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

Varje år tar 1 500 människor sitt liv i Sverige. Det är sex gånger fler än som dör i trafiken.
Alfred Skogberg är generalsekreterare för Suicide Zero.

Tryck här för att komma till Suicide Zeros hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desktop-large
desktop
tablet
phone