Sökresultat

Engelsbergsarkivet

Nordstjernan och dess ägare har under lång tid främjat kulturminnesvård. Ett exempel är bevarandet av industrihistoria i Engelsbergsarkivet.

I början av 1960-talet togs en bevarandeplan fram för Engelsbergs bruk och andra kulturmiljöer inom koncernen. En prioriterad uppgift var att skydda de historiska företagsarkiven och bereda ändamålsenliga arkivlokaler. Tanken väcktes på att bygga om den före detta bruksladugården i Engelsberg och där inrätta ett centralarkiv. Arkivet togs i drift 1968. På 1970-talet gjordes en varsam tillbyggnad som medger en total kapacitet på cirka 14 000 hyllmeter.

I Engelsbergsarkivet finns i huvudsak samtliga handlingar bevarade från de företag och organisationer som ägts av familjen Ax:son Johnson och Nordstjernan. I arkivet förvaras således ett tvärsnitt av Sveriges industrihistoria under 1900-talet. I vissa fall sträcker sig bestånden tillbaka till 1600- och 1700-talen.

Några exempel på företag som finns dokumenterade i Engelsbergsarkivet är:

 • A. Johnson & Co. (handelsbolag grundat 1873 ­– i dag Axel Johnson-gruppen)
 • Avesta kopparverk
 • Avesta Jernverk
 • Engelsbergs bruk
 • Hedemora verkstäder
 • Högfors bruk
 • Johnson Line
 • Karlstad Mekaniska verkstad
 • Lindholmens varv
 • Linjebuss
 • NCC
 • Norbergs gruvförvaltning
 • Nynäs Petroleum
 • Pershyttan
 • Rederi AB Nordstjernan
 • Sala silvergruva
 • Stråbruken liksom Svenska Väg, Nya Asfalt, JCC, ABV och SIAB.

Engelsbergsarkivet ägs och förvaltas av Nordstjernan. Kapaciteten för att ta emot besökare och forskare i arkivet är begränsad. För tillgång till arkivet krävs tillstånd. Intresse för ett eventuellt arkivbesök behöver meddelas i mycket god tid. Använd formuläret nedan för ansökan.

Frågor om Engelsbergsarkivet besvaras av Nils Johan Tjärnlund, arkiv- och forskningschef, Nordstjernan.

Formulär för ansökan om tillstånd till arkivforskning i Engelsbergsarkivet