Attendo

Attendo är ett av Nordens största omsorgsbolag med mer än 700 enheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Bolaget erbjuder omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning, samt individ- och familjeomsorg. Nordstjernan var vid utgången av 2019 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 18 procent av såväl kapital som röster. Attendo är noterat i Stockholm.

För mer information sewww.attendo.se

20192018
Nettoomsättning (MSEK)11 93510 987
Totalavkastning-31 %-9%
Antal anställda (medeltal)16 49916 745