Attendo

Attendo är ett av Nordens största omsorgsbolag med mer än 700 enheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Bolaget erbjuder omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning, samt individ- och familjeomsorg. Nordstjernan var vid utgången av 2019 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 18 procent av såväl kapital som röster. Attendo är noterat i Stockholm.

För mer information sewww.attendo.se

20182017
Nettoomsättning (MSEK)10 98711 157
Totalavkastning-9 %13 %
Antal anställda (medeltal)16 74515 871