Attendo

Attendo är ett av Nordens största omsorgsbolag med cirka 500 enheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Bolaget erbjuder omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, hälso-, sjuk- och tandvård samt bemanning. Nordstjernan var vid utgången av 2016 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 16 procent av såväl kapital som röster. Attendo är noterat i Stockholm.

För mer information se www.attendo.se
20162015
Nettoomsättning (MSEK) 10 2129 831
Totalavkastning 12 %41 %
Antal anställda (medeltal) 14 82414 512

1) Från och med bolagets börsintroduktion den 30 november 2015 till och med den 30 december 2015 baserat på noteringskursen om 50 SEK

desktop-large
desktop
tablet
phone