Attendo

Attendo är ett av Nordens största omsorgsbolag med mer än 500 enheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Bolaget erbjuder omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, hälso-, sjuk- och tandvård samt bemanning. Nordstjernan var vid utgången av 2017 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 16 procent av såväl kapital som röster. Attendo är noterat i Stockholm.

För mer information se www.attendo.se
20172016
Nettoomsättning (MSEK) 11 15710 212
Totalavkastning 13 %12 %
Antal anställda (medeltal) 15 87114 824
desktop-large
desktop
tablet
phone