Bonava

Bonava är en av de största bostadsutvecklarna i norra Europa med cirka 10 000 bostäder i pågående produktion. Bolaget utvecklar och säljer bostäder till konsumenter och investerare på utvalda marknader i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland. Nordstjernan var vid utgången av 2019 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 20 procent av kapitalet och 47 procent av rösterna. Bonava är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.bonava.com

20182017
Nettoomsättning (MSEK)14 00814 479
Totalavkastning¹4 %-16 %
Antal anställda (medeltal)1 9191 696

1 Aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning för Bonavas B-aktie.