Bonava

Bonava är en av de största bostadsutvecklarna i norra Europa med cirka 9 000 bostäder i pågående produktion. Bolaget utvecklar och säljer bostäder till konsumenter och investerare på utvalda marknader i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland. Bonava har sitt ursprung inom NCC och affärsområdet Housing, som under 2016
knoppades av och särnoterades. Nordstjernan var vid utgången av 2016 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 19 procent av kapitalet och 49 procent av rösterna. Bonava är noterat i Stockholm.

För mer information se www.bonava.com
20162015
Nettoomsättning (MSEK) 13 49213 070
Totalavkastning1 31 %2
Antal anställda (medeltal) 1 4821 331

1) Aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning (lokal valuta).

2) Avser Bonavas B-aktie från och med bolagets börsintroduktion den 9 juni 2016 till och med den 30 december 2016 baserat på ett initialt värde om 107,50 SEK.

desktop-large
desktop
tablet
phone