Dacke Industri

Dacke Industri utvecklar och förvärvar teknikföretag med fokus på design, tillverkning och försäljning av kundspecifika komponenter och system. Bolagets vision är att vara en ledande aktör i Norden och Europa och uppnå en stark global marknadsposition inom specifika nischer och tillämpningsområden. Dacke Industri verkar via sina dotterföretag i Norden, Europa, USA och Asien. Vid utgången av 2019 var Dacke Industri helägt av Nordstjernan.

För mer information se
www.dackeindustri.com

20192018
Nettoomsättning (MSEK)3 5473 399
Antal anställda (medeltal)1 5211 534