Dacke Industri

Dacke Industris affärsidé är att investera i teknikföretag som inriktar sig på utveckling av kundspecifika komponenter och system med hög prestanda, baserat på hydraulisk, pneumatisk, elektrisk, mekanisk och mjukvaruteknologi. Den huvudsakliga inriktningen ska vara på marknadsledande OEM-kunder inom branscher som energi, mobil, marin och övrig industri. Vid utgången av 2019 var Dacke Industri helägt av Nordstjernan.

För mer information se
www.dackeindustri.com

20182017
Nettoomsättning (MSEK)3 3992 024
Antal anställda (medeltal)1 534970