Dacke Industri

Dacke Industris affärsidé är att investera i teknikföretag som inriktar sig på utveckling av kundspecifika komponenter och system med hög prestanda, baserat på hydraulisk, pneumatisk, elektrisk, mekanisk och mjukvaruteknologi. Den huvudsakliga inriktningen ska vara på marknadsledande OEM-kunder inom branscher som energi, mobil, marin och övrig industri. Vid utgången av 2017 var Dacke Industri helägt av Nordstjernan.

För mer information se www.dackeindustri.com
20172016
Nettoomsättning (MSEK) 2 0241 608
Antal anställda (medeltal) 970834
desktop-large
desktop
tablet
phone