Ekornes

Ekornes är en av Nordens största möbeltillverkare och bland de ledande i världen vad gäller vilstolar. Ekornes tillverkar och marknadsför även soffor, fåtöljer, kontorsstolar, sängar och andra tillbehör. Bolagets möbler säljs under varumärkena Stressless, IMG, Ekornes Collection och Svane. Nordstjernan var vid utgången av 2017 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 17 procent av såväl kapital som röster. Ekornes är noterat i Oslo.

För mer information se www.ekornes.se
20172016
Nettoomsättning (MSEK) 3 1813 203
Totalavkastning 35 %11 %
Antal anställda (medeltal) 2 1342 706
desktop-large
desktop
tablet
phone