Ekornes

Ekornes är en av Nordens största möbeltillverkare och bland de ledande i världen vad gäller vilstolar. Ekornes tillverkar och marknadsför även soffor, fåtöljer, kontorsstolar, sängar och andra tillbehör. Bolagets möbler säljs under varumärkena Stressless, IMG, Ekornes Collection
och Svane. Nordstjernan var vid utgången av 2016 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 17 procent av såväl kapital som röster. Ekornes är noterat i Oslo.

För mer information se www.ekornes.se
20162015
Nettoomsättning (MSEK) 3 2033 506
Totalavkastning 11 %9 %
Antal anställda (medeltal) 2 7062 348
desktop-large
desktop
tablet
phone