Etac

Etac är ett hjälpmedelsföretag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter till sjukhus, sjukhem och hem. Etac är världsledande inom hjälpmedel för barn och ungdomar, vilket är bolagets största affärsområde. Bolaget har även global försäljning av manuella rullstolar, förflyttningshjälpmedel, hygienprodukter och tryckavlastande hjälpmedel. Etacs huvudkontor ligger i Sverige och bolaget har tillverkning och utvecklingsenheter i Skandinavien och Nordamerika. Vid utgången av 2019 var Etac helägt av Nordstjernan.

För mer information se
www.etac.com

20182017
Nettoomsättning (MSEK)1 7531 630
Antal anställda (medeltal)832817