Etac

Etac är ett hjälpmedelsföretag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter till sjukhus, sjukhem och hem. Produkterna säljs främst under varumärkena Etac, R82, Convaid och Molift. Etac är världsledande inom hjälpmedel för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga, vilket är bolagets största affärsområde. Bolaget har även global försäljning av manuella rullstolar, förflyttningshjälpmedel och hygienprodukter. Etacs huvudkontor ligger i Sverige och bolaget har tillverkning och utvecklingsenheter i
Skandinavien och Nordamerika. I oktober 2016 förvärvade Etac det amerikanska bolaget Star Cushion, som tillverkar tryckutjämnande och tryckavlastande hjälpmedel. Genom förvärvet stärkte Etac sin position inom antidecubitus-området. Vid utgången av 2016 var
Etac helägt av Nordstjernan.

För mer information se www.etac.com
20162015
Nettoomsättning (MSEK) 1 4651 316
Antal anställda (medeltal) 778774
desktop-large
desktop
tablet
phone