Lideta

Lideta bedriver primärvård, barn- och mödra­hälsovård samt företagshälsovård på ett 20 platser i Stockholm och södra Sverige, där en del av verksamheten bedrivs under varumärket Mama Mia. I  april 2019 förvärvade Lideta affärsområde Primärvård från Aleris. Affärsområdet består av elva vårdcentraler i Stockholm och Uppsala samt tre enheter inom primärvårdsrehab i Stockholm.  Lideta har efter förvärvet av affärsområde Primärvård från Aleris cirka 250 000 listade patienter. Vid utgången av 2019 ägde Nordstjernan 84 procent av såväl kapital som röster i Lideta. Övriga ägare utgjordes av familjerna Lewné och Wahlström/Laurin.

För mer information se
www.lideta.se

20182017
Nettoomsättning (MSEK)771441
Antal anställda (medeltal)446255