Lideta

Lideta bedriver primärvård, barn- och mödrahälsovård samt företagshälsovård på 30 platser i Stockholm och södra Sverige, där en del av verksamheten bedrivs under varumärket Mama Mia. Lideta har i dag 50 vårdenheter med omkring 300 000 listade patienter i fem regioner. Vid utgången av 2019 ägde Nordstjernan 84 procent av såväl kapital som röster i Lideta. Övriga ägare utgjordes av familjerna Lewné och Wahlström/Laurin.

För mer information se
www.lideta.se

20192018
Nettoomsättning (MSEK)1 230771
Antal anställda (medeltal)916446