Momentum Group

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Momentum Group är noterat i Stockholm sedan i juni 2017.

För mer information se
www.momentum.group

2018/2019¹2017/2018¹
Nettoomsättning (MSEK)6 0245 616
Totalavkastning²-29 %n/a
Antal anställda (medeltal)1 6711 654
¹ Brutet räkenskapsår för perioden 1 april-31 mars.
² Aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning för Momentum Groups B-aktie under perioden 1 januari-31 december 2018.