Momentum Group

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Nordstjernan var vid utgången av 2019 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 15 procent av kapitalet och 23 procent av rösterna. I november 2019 lämnade Momentum Group ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol. Momentum Group är noterat i Stockholm. 


För mer information se
www.momentum.group

2018/2019¹2017/2018¹
Nettoomsättning (MSEK)6 0245 616
Totalavkastning²-29 %n/a
Antal anställda (medeltal)1 6711 654
¹ Brutet räkenskapsår för perioden 1 april-31 mars.
² Aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning för Momentum Groups B-aktie under perioden 1 januari-31 december 2018.