NCC

NCC är ett av Nordens största bygg- och fastighets­utvecklingsbolag. Verksamheten omfattar byggnation av bland annat bostäder, kontor, industrilokaler och vägar samt utveckling av kommersiella lokaler. NCC producerar även asfalt och krossprodukter samt utför beläggningsarbeten. Nordstjernan var vid utgången av 2019 NCC:s största aktieägare med en ägarandel om 17 procent av kapitalet och 48 procent av rösterna. NCC är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.ncc.se

20182017
Nettoomsättning (MSEK)57 34654 608
Totalavkastning¹-7 %-27 %
Antal anställda (medeltal)16 52317 762

1  Aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning för NCC:s B-aktie.