NCC

NCC är ett av Nordens största bygg- och fastighetsutvecklingsbolag. Verksamheten omfattar byggnation av bland annat bostäder, kontor, industrilokaler och vägar samt utveckling av kommersiella lokaler. NCC producerar även asfalt och krossprodukter samt utför beläggningsarbeten. NCC knoppade 2016 av och särnoterade affärsområdet Housing. Det nya bolaget heter Bonava. Nordstjernan var vid utgången av 2016 NCC:s största aktieägare med en ägarandel om 17 procent av kapitalet och 48 procent av rösterna. NCC är noterat i Stockholm.

För mer information se www.ncc.se
20162015
Nettoomsättning (MSEK) 52 93462 495
Totalavkastning1 28 %211 %
Antal anställda (medeltal) 16 79317 872

1) Aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning (lokal valuta).

2) Avser NCC:s B-aktie inklusive en utdelning om 107,50 SEK för Bonava (skillnaden mellan lägsta betalkurs sista dagen med rätt till utdelning och första dagen utan rätt till utdelning).

desktop-large
desktop
tablet
phone