Nobia

Nobia är en av Europas största köksspecialister och designar, tillverkar och säljer kök. Bolaget marknadsför kök under ett tjugotal olika varumärken, däribland Marbodal, HTH och Magnet. Nordstjernan var vid utgången av 2019 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 25 procent av såväl kapital som röster. Nobia är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.nobia.com

20192018
Nettoomsättning (MSEK)13 93013 209
Totalavkastning50 %-19 %
Antal anställda (medeltal)6 0956 178