Nobia

Nobia är en av Europas största köksspecialister och designar, tillverkar och säljer kök. Bolaget marknadsför kök under ett tjugotal olika varumärken, däribland Marbodal, HTH och Magnet. Nordstjernan var vid utgången av 2019 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 25 procent av såväl kapital som röster. Nobia är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.nobia.com

20182017
Nettoomsättning (MSEK)13 20912 744
Totalavkastning-19 %-15 %
Antal anställda (medeltal)6 1786 189