Nobia

Nobia är en av Europas största köksspecialister och designar, tillverkar och säljer kök. Bolaget marknadsför kök under ett tjugotal olika varumärken, däribland Marbodal, HTH och Magnet. Nordstjernan var vid utgången av 2017 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 21 procent av såväl kapital som röster. Nobia är noterat i Stockholm.

För mer information se
www.nobia.com

20172016
Nettoomsättning (MSEK)12 74412 648
Totalavkastning-15 %-18 %
Antal anställda (medeltal)6 1896 573