Nobia

Nobia är en av Europas största köksspecialister och designar, tillverkar och säljer kök. Bolaget marknadsför kök under ett tjugotal olika varumärken, däribland Marbodal, HTH och Magnet. Nordstjernan var vid utgången av 2016 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 20 procent av såväl kapital som röster. Nobia är noterat i Stockholm

För mer information se www.nobia.com
20162015
Nettoomsättning (MSEK) 12 64813 332
Totalavkastning -18 %54 %
Antal anställda (medeltal) 6 5736 473
desktop-large
desktop
tablet
phone