Ramirent

Ramirent är ett av Europas största maskinuthyrningsbolag med marknadsledande positioner och närmare 300 kundcenter i Norden samt i Central- och Östeuropa. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster relaterade till uthyrning av maskiner samt utrustning för bygg- och industrisektorn. Nordstjernan var vid utgången av 2017 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 20 procent av såväl kapital som röster. Ramirent är noterat i Helsingfors.

För mer information se www.ramirent.com
20172016
Nettoomsättning (MSEK) 6 9736 297
Totalavkastning 11 %21 %
Antal anställda (medeltal) 2 7742 706
desktop-large
desktop
tablet
phone