Ramirent

Ramirent är ett av Europas största maskinuthyrningsbolag med marknadsledande positioner och närmare 300 kundcenter i Norden samt i Central- och Östeuropa. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster relaterade till uthyrning av maskiner samt utrustning för bygg- och industrisektorn. Nordstjernan var vid utgången av 2016 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 20 procent av såväl kapital som röster. Ramirent är noterat i Helsingfors.

För mer information se www.ramirent.com
20162015
Nettoomsättning (MSEK) 6 2975 947
Totalavkastning 21 %6 %
Antal anställda (medeltal) 2 7062 639
desktop-large
desktop
tablet
phone