Rosti

Rosti utvecklar och tillverkar formsprutade plastkomponenter. Bolaget erbjuder bland annat förpacknings­förslutningar till livsmedelsindustrin och komponenter såväl som kompletta produkter till utvalda konsument- och industrisektorer. Bolaget bedriver produktion i Kina, Malaysia, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Turkiet och Tyskland. Vid utgången av 2019 var Rosti helägt av Nordstjernan.

För mer information se
www.rosti.com

20192018
Nettoomsättning (MSEK)3 3353 857
Antal anställda (medeltal)2 3792 640