Rosti Automotive

Rosti Automotive utvecklar och tillverkar formsprutade plastkomponenter till kunder inom bilindustrin. I produkt­sortimentet ingår interiöra, omålade komponenter såväl som exteriöra, målade komponenter. ­Bolaget bedriver produktion i fyra fabriker i Storbritannien. Vid utgången av 2019 var Rosti Automotive helägt av Nordstjernan.

För mer information se
www.rostiautomotive.com

20182017
Nettoomsättning (MSEK)1 6472 077
Antal anställda (medeltal)1 1741 388