Rosti Automotive

Rosti Automotive utvecklar och tillverkar formsprutande plastkomponenter till kunder inom bilindustrin. I produktsortimentet ingår interiöra, omålade komponenter såväl som exteriöra, målade komponenter. Bolaget bedriver sin produktion i fyra fabriker i Storbritannien. Vid utgången av 2016 var Rosti Automotive helägt av Nordstjernan.

För mer information se www.rostiautomotive.com
20162015
Nettoomsättning (MSEK) 1 7421 946
Antal anställda (medeltal) 1 3231 150
desktop-large
desktop
tablet
phone