Rosti

Rosti tillverkar formsprutade plastdetaljer. I produktsortimentet ingår bland annat förpackningsförslutningar till livsmedelsindustrin samt komponenter till vitvaru-,elektronik- och bilindustrin. Bolaget bedriver produktion i Kina, Malaysia, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Turkiet och Tyskland. Vid utgången av 2016 var Rosti helägt av Nordstjernan.

För mer information se www.rosti.com
20162015
Nettoomsättning (MSEK) 4 7444 354
Antal anställda (medeltal) 3 4782 790
desktop-large
desktop
tablet
phone