Rosti

Rosti utvecklar och tillverkar formsprutade plastkomponenter. Bolaget erbjuder bland annat förpackningsförslutningar till livsmedelsindustrin och komponenter såväl som kompletta produkter till utvalda konsument- och industrisektorer. Bolaget bedriver produktion i Kina, Malaysia, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Turkiet och Tyskland. Vid utgången av 2016 var Rosti helägt av Nordstjernan.

För mer information se www.rosti.com
20162015
Nettoomsättning (MSEK) 3 0022 408
Antal anställda (medeltal) 2 1551 640
desktop-large
desktop
tablet
phone