Salcomp

Salcomp är en världsledande tillverkare av laddare till mobiltelefoner och andra elektronikprodukter för den smarta och uppkopplade världen. Bolagets erbjudande inkluderar även mobiltelefonbatterier och produkter för trådlös laddning. Salcomp har bland annat alla större tillverkare av mobiltelefoner som kunder och har produktionsanläggningar i Kina, Indien och Brasilien. Vid utgången av 2018 var Salcomp samägt av Nordstjernan och Sjätte AP-fonden, där Nordstjernan äger 55 procent och Sjätte AP-fonden 45 procent av såväl kapital som röster.

För mer information se
www.salcomp.com

20182017
Nettoomsättning (MSEK)5 4455 986
Antal anställda (medeltal)14 42013 703