Salcomp

Salcomp är en världsledande tillverkare av laddare för mobiltelefoner och läsplattor. Bolaget tillverkar även laddare för många andra elektronikprodukter som exempelvis bärbara datorer, routers och TV-skärmar, samt dessutom mobiltelefonbatterier, datakablar och
drivenheter för LED-belysning. Salcomp har alla större tillverkare av mobiltelefoner som kunder och har produktionsanläggningar i Kina, Indien och Brasilien. Vid utgången av 2016 var Salcomp samägt av Nordstjernan och Sjätte AP-fonden, där Nordstjernan äger 55 procent och Sjätte AP-fonden 45 procent av såväl kapital som röster.

För mer information se www.salcomp.com
20162015
Nettoomsättning (MSEK) 4 7085 344
Antal anställda (medeltal) 10 06511 632
desktop-large
desktop
tablet
phone