Sunparadise

Sunparadise utvecklar, tillverkar och säljer balkong-, fasad- och terrassinglasningsprodukter. Bolaget är verksamt i Skandinavien, DACH-regionen samt i utvalda länder i övriga Europa. Kunder till Sunparadise inkluderar återförsäljare, byggbolag och bostadsrättsföreningar. Bolagets produktion bedrivs i Turkiet och Polen. Vid utgången av 2019 var Sunparadise helägt av Nordstjernan.

För mer information se
www.sunparadise.com

20192018
Nettoomsättning (MSEK)604597
Antal anställda (medeltal)452480