Swedol

Swedol tillgodoser professionella användares behov av verktyg, arbetskläder, fordonstillbehör och maskiner. Försäljningen sker genom egna butiker, e-handel och postorder. Swedol är ett av de ledande bolagen inom arbetskläder och skydd i Sverige. Nordstjernan var vid utgången av 2019 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 67 procent av kapitalet och 72 procent av rösterna. I november 2019 lämnade Momentum Group ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol. Swedol är noterat i Stockholm.För mer information se
www.swedol.se

20182017
Nettoomsättning (MSEK)3 2413 067
Totalavkastning¹11 %14 %
Antal anställda (medeltal)982901

1 Aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning för Swedols B-aktie.