Swedol

Swedol tillgodoser professionella användares behov av verktyg, arbetskläder, fordonstillbehör och maskiner. Försäljningen sker genom egna butiker, e-handel och postorder. Swedol är ett av de ledande bolagen inom arbetskläder och skydd i Sverige. Nordstjernan var vid utgången av 2017 bolagets största aktieägare med en ägarandel om närmare 30 procent av såväl kapital som röster. Nordstjernan ingick i mars 2018 ett aktieöverlåtelseavtal med Swedols näst största aktieägare ABZelda avseende förvärv av majoriteten av dess aktier. När förvärvet slutförts kommer Nordstjernan att äga 49 procent av kapitalet och 57 procent av rösterna. Swedol är noterat i Stockholm.

För mer information se www.swedol.se
20172016
Nettoomsättning (MSEK) 3 0672 371
Totalavkastning 14 %44 %
Antal anställda (medeltal) 901751
desktop-large
desktop
tablet
phone