Swedol

Swedol tillgodoser den professionella användarens behov av verktyg, arbetskläder, fordonstillbehör och maskiner. Försäljningen sker genom egna butiker, postorder och e-handel. Verksamheten omfattar två divisioner – Kläder och skydd samt Verktyg och förnödenheter.
Swedol förvärvade Grolls i juni 2016 och blev därigenom ett av de ledande bolagen inom arbetskläder och skydd i Sverige. Nordstjernan var vid utgången av 2016 bolagets största aktieägare med en ägarandel om närmare 30 procent av såväl kapital som röster. Därutöver innehar Nordstjernan en option att förvärva ytterligare aktier i Swedol från AB Zelda, som är bolagets näst största aktieägare. Swedol är noterat i Stockholm.

För mer information se www.swedol.se
20162015
Nettoomsättning (MSEK) 2 3711 540
Totalavkastning 44 %17 %
Antal anställda (medeltal) 751504
desktop-large
desktop
tablet
phone