WinGroup

WinGroup utvecklar, tillverkar och säljer balkong-, fasad- och terrassinglasningsprodukter. Bolaget är ­verksamt i Skandinavien samt i utvalda länder i övriga Europa. WinGroups kunder inkluderar byggbolag, bostadsrättsföreningar och återförsäljare. Bolagets produktion bedrivs i Turkiet och Polen. Vid utgången av 2018 var WinGroup helägt av Nordstjernan.

För mer information se
www.wingroup.ch

20182017
Nettoomsättning (MSEK)597625
Antal anställda (medeltal)480496