WinGroup

WinGroup utvecklar, tillverkar och säljer balkong-, fasad- och terrassinglasningsprodukter. Bolaget är verksamt i Skandinavien under varumärket Windoor, samt i utvalda länder i övriga Europa under varumärket Sunparadise. WinGroups kunder inkluderar byggbolag, bostadsrättsföreningar och återförsäljare. Bolagets produktion bedrivs i Turkiet och Polen. Vid utgången av 2017 var WinGroup helägt av Nordstjernan.

För mer information se www.wingroup.ch
20172016
Nettoomsättning (MSEK) 625528
Antal anställda (medeltal) 496424
desktop-large
desktop
tablet
phone